0544 760 234
כלי בית / קופסאות פלסטיק למזון / קופסאות גביעים
קופסאות גביעים 0.250
קופסאות גביעים 0.250 לפרטים 10.00 ₪
קופסאות גביעים 0.270
קופסאות גביעים 0.270 לפרטים 20.00 ₪
קופסאות גביעים 0.500
קופסאות גביעים 0.500 לפרטים 20.00 ₪
קופסאות גביעים 1000
קופסאות גביעים 1000 לפרטים 20.00 ₪
קופסאות הדר 50
קופסאות הדר 50 לפרטים 20.00 ₪
קופסאות הדר 90
קופסאות הדר 90 לפרטים 20.00 ₪
קופסאות מעדנית 60
קופסאות מעדנית 60 לפרטים 20.00 ₪
קופסאות מעדנית 80
קופסאות מעדנית 80 לפרטים 20.00 ₪

© 2021 shockprice