0544 760 234
כלי בית / מוצרי נייר
מפיות חד שכבתי
מפיות חד שכבתי לפרטים 10.00 ₪
מפיות צץ רץ
מפיות צץ רץ לפרטים 10.00 ₪
21X21 sm מפיות טישו
21X21 sm מפיות טישו לפרטים 10.00 ₪
מגבונים לחים
מגבונים לחים לפרטים 12.00 ₪
נייר הפלא מתכלה גליל גדול
נייר הפלא מתכלה גליל גדול לפרטים 20.00 ₪
מגבות נייר
מגבות נייר לפרטים 10.00 ₪
נייר הפלא מתכלה גליל קטן
נייר הפלא מתכלה גליל קטן לפרטים 12.00 ₪

© 2021 shockprice