0544 760 234
כלי בית / נרות
נרות נשמה 24 שעות
נרות נשמה 24 שעות לפרטים 20.00 ₪
נרות נשמה 48 שעות
נרות נשמה 48 שעות לפרטים 6.00 ₪
נרות נשמה 72 שעות
נרות נשמה 72 שעות לפרטים 7.00 ₪
נרות שבת/חימום
נרות שבת/חימום לפרטים 18.00 ₪
נר שבועי
נר שבועי לפרטים 10.00 ₪
נרות שבת 4 №
נרות שבת 4 № לפרטים 5.00 ₪
נרות שבת 20 №
נרות שבת 20 № לפרטים 5.00 ₪
נרות שבת 8 №
נרות שבת 8 № לפרטים 5.00 ₪
נרות שבת 10 №
נרות שבת 10 № לפרטים 5.00 ₪

© 2021 shockprice